Triggerpoint dry needling

Triggerpoint dry needling is door middel van een dunne naald het inactiveren van myofasciale triggerpoints. Nadat de naald in de huid is gebracht, hetgeen men zelden voelt, wordt met de naald het triggerpoint aangeprikt. Indien het triggerpoint wordt geraakt, wordt een klein schokje (een zgn. local twitchresponse) of een plaatselijk krampgevoel gevoeld. Als alle twitches verdwenen zijn ontspant de spier en verdwijnt de verharding. Triggerpoint dry needling is geen op zichzelf staande behandeling maar is onderdeel van een behandeling fysiotherapie. Er wordt gebruik gemaakt van steriele naaldjes welke na de behandeling worden weggegooid.

Uit studies blijkt de dry needlingtechniek een snelle en effectieve manier om triggerpoints te inactiveren. Dry needling is relatief nieuw in Nederland en mag door fysiotherapeuten worden toegepast, mits daarvoor opgeleid. Uw fysiotherapeut is opgeleid bij Myofasciale Pijn Seminars in Groningen. Zij werken nauw samen met het internationaal erkende instituut Myopain Seminars Bethesda, USA. 

Een van de effecten van triggerpoint dry needling is dat het chemische milieu binnen het triggerpoint herstelt na de dry needling. De stofwisseling binnenin het triggerpoint is namelijk vervuild.

Na de behandeling voelt de spier beurs aan of voelt aan als een blauwe plek. De duur varieert meestal van een aantal uur tot een paar dagen en verdwijnt vanzelf. Gewoon gebruik van de spier en een eventuele warme pakking bespoedigt veelal het herstel.

Hoeveel behandelingen zijn nodig

Dit  is vooraf niet of nauwelijks in te schatten. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe langer iemand klachten heeft, hoe langer het duurt voordat de klachten onder controle zijn. Daarnaast is het voor het welslagen van de behandeling belangrijk dat de gegeven adviezen worden opgevolgd. 

Voor meer informatie is een folder beschikbaar.

Dry needling is geen acupunctuur

Hoewel dry needling met acupunctuurnaalden gedaan wordt is dry needling niet te vergelijken met acupunctuur. Acupunctuur wordt toegepast door acupuncturisten en berust op heel andere theoretische grondslagen. Een acupuncturist herstelt verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam.