Werkplekonderzoek

Indien er tijdens de intake of tijdens de ( eerste) behandelingen een vermoeden bestaat dat de klachten te maken hebben met de werkzaamheden die iemand uitvoert zal in eerste instantie geprobeerd worden om op " afstand" adviezen en instructies te geven met betrekking tot werkhouding, ergonomie en fysieke belasting. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om op de werkplek zelf de situatie te beoordelen en te adviseren. Als spieren tijdens werkzaamheden onnodig belast worden kan dit het herstel van de klacht in de weg staan. Deze zgn. onderhoudende factoren dienen uitgeschakeld te worden teneinde de weg vrij te maken voor herstel.

Voordat er een werkplekonderzoek wordt uitgevoerd zal er eerst een offerte uitgebracht worden aan de werkgever.