Werkwijze

De intake

Tijdens het eerste bezoek worden uw klachten in kaart gebracht aan de hand van een vraaggesprek, een algemeen fysiotherapeutisch, manueeltherapeutisch onderzoek. Verder wordt er specifiek gezocht naar de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Daarnaast wordt bij indien van toepassing een spierspanningsonderzoek (een zgn. oppervlakte e.m.g.) uitgevoerd om te bepalen wat de spierspanning in diverse situaties (houdingen en bewegingen) is.

De duur van de intake is ongeveer 30-45 minuten.

De behandeling

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het inactiveren van myofasciale triggerpoints. Hiermee wordt bedoeld het onschadelijk maken van het triggerpoint. Op het moment dat een myofasciaal triggerpoint in een spier geïnactiveerd is functioneert de spier weer normaal en is niet meer pijnlijk. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende behandeltechnieken:

-          Triggerpoint dry needling

-          Langdurige druk op het triggerpoint

-          Rekkingstechnieken

-          Rekkingstechnieken in combinatie met ijs (“spray and stretch”)

-          Aan-en ontspanningstechnieken

-          Bepaalde massagetechnieken

-          Kinesiotape

Verder is er veel aandacht voor oorzakelijke en onderhoudende factoren zoals bijvoorbeeld een verkeerde werkhouding, repeterende handelingen etc. Daarnaast worden indien van toepassing gebruikt gemaakt van mobililisaties, manipulaties en oefentherapie. 

Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten.